Laboratory animal centre

KEKS Laboratory Animal Centre, University of Oulu.

Koe-eläinkeskus on Oulun yliopiston erillislaitos, jonka tehtävänä on koe-eläinten ja koe-eläinpalveluiden tuottaminen sekä tutkimusympäristön ja neuvonnan tarjoaminen eläinkokeellisessa toiminnassa. Koe-eläinkeskuksen toimintaa ohjaa koe-eläintoiminnan 3R-periaatteet: REFINEMENT – Parantaminen - Eläinten kasvatus, hoito ja toimenpiteet tehdään eläimen hyvinvoinnin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. REDUCTION – Vähentäminen – Käytetään mahdollisimman pientä eläinmäärää. REPLACEMENT – Korvaaminen – Eläimen käyttö korvataan aina, kun se on mahdollista.

Laboratory Animal Centre, University of Oulu.

Koe-eläinkeskuksessa on sekä eläintiloja että tutkijoiden käyttöön tarkoitettuja toimenpide- ja laboratoriotiloja. Eläinten tuottamiseen ja ylläpitoon on mikrobiologiselta laadultaan usean tasoisia eläinosastoja. Jyrsijät tuotetaan puhtaassa barrieriosastossa, jonne kulku on rajoitettu.  Konventionaalisella tutkimusosastolla hoidetaan ja ylläpidetään kokeissa olevia eläimiä, ja tutkimusosastolla sijaitsevat myös tutkijoiden työskentelyyn varatut toimenpidetilat.

Institution University of Oulu
Country Finland
Infrastructure type Laboratory
Disciplines Biology and biochemistry
Health and medicine
Language of operation Finnish
Keywords laboratory animal centre

Availability

Koe-eläinkeskus tarjoaa tutkimuspalveluita Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijoille sekä sopimuksen mukaan ulkopuolisille tutkimuslaitoksille

  • Eläinten tuottaminen ja hankkiminen tutkimuskäyttöön
  • Gm-eläinten tuottaminen
  • Hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa avustaminen
  • Eläinten käytön kirjanpito
  • Eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Contact information

http://www.oulu.fi/keks/node/22852

Find out more